Empowering women for a better future

De welvaart in de wereld is oneerlijk verdeeld en niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Er bestaan grote verschillen tussen landen, maar ook tussen groepen binnen een land. In sommige landen hebben de allerarmste mensen zelfs geen toegang tot ziekenhuizen, scholen of wegen. De kinderen van deze mensen groeien vaak op in dezelfde omstandigheden, die op hun beurt weer weinig tot geen onderwijs krijgen. Zo houdt het systeem zichzelf in stand. Ook ongelijkheid tussen mannen en vrouwen speelt hierin een grote rol.

 

Vrouwen trekken aan het kortste eind

Op veel plaatsen in de wereld is het verschil in kansen voor mannen en vrouwen enorm. Dat is niet alleen een oneerlijk vanuit een mensenrechtenperspectief, maar het verhindert ook economische vooruitgang. In bijna alle gebieden waar armoede aan de orde van de dag is, trekken vrouwen aan het kortste eind. Zij worden ofwel uitgesloten van de mogelijkheid om te werken, of ze doen de zwaarste en meest uitbuitende vormen van werk. Daarbij worden ze vaak onderbetaald en moeten ze dit werk ook nog combineren met de zorg voor kinderen en familieleden.

Dit moet veranderen, vinden wij. Cleo’s zet zich daarom in voor het dichten van de genderkloof.

Niet alleen om een beter leven te creëren voor vrouwen zelf, maar ook omdat investeren in het economische potentieel van vrouwen bijdraagt aan duurzame en sociale ontwikkeling in het algemeen. Met onder andere het 13 Villages project in Egypte helpt Cleo’s genderongelijkheid te bestrijden en daarmee bij te dragen aan een eerlijkere wereld.

Het 13 Villages project in Egypte

Het ’13 Villages project’ is het eerste project dat Cleo’s in dit kader ondersteunt.

Voor elke verpakking die verkocht wordt, gaat 10 cent naar dit mooie initiatief. Zo kan ook de consument z’n steentje bijdragen.

Het Empowering-project is een samenwerking tussen de Heliopolis Universiteit en onze partner SEKEM, een fair-trade organisatie uit Egypte. Een project dat bezig is met inzameling, scheiding en recyclage van afval, bouw van sanitaire ruimten, bewustmaking van de gezondheid door medische konvooien, opleiding in biodynamische landbouw en compostering, restauratie en onderhoud van gebouwen, lessen in analfabetisme, studiebeurzen en werkgelegenheid voor kinderen met speciale behoeften, en ondersteuning van kleine projecten.

Het streven naar gendergelijkheid is een belangrijk onderdeel binnen de organisatie zelf, maar ook het doel van initiatieven zoals het ’13 Villages project’

empowering women

Meer kansen en keuzevrijheid voor vrouwen

Veel Egyptische vrouwen hebben vanwege traditionele rolverdelingen in het gezin, moeite om een ​​balans te vinden tussen werk en het gezinsleven. Ze zijn vaak financieel afhankelijk van hun man of familie. Hun belangrijkste rol in de Egyptische samenleving wordt traditioneel gezien als moeders en huisvrouwen.

Via het 13 Villages project proberen SEKEM  en de Heliopolis Universiteit Egyptische vrouwen te ondersteunen om zelfstandig en onafhankelijk te worden. Dit doen ze door hen de middelen te schenken die zij nodig hebben om bijvoorbeeld een eigen bedrijf op te zetten of om producten te kunnen verbouwen op hun eigen land en daarin zelfvoorzienend te worden. Daarnaast begeleiden zij deze vrouwen in dit proces en ondersteunen ze waar nodig.

Door deze vrouwen de middelen te bieden om bijvoorbeeld een eigen bedrijf op te richten, krijgen zij de kans om zelf een inkomen op te bouwen en hierin onafhankelijk te worden van anderen. Zo kunnen ook zij hun gezinnen onderhouden en krijgen zij meer keuzevrijheid in hoe zij hun leven willen inrichten. Dit leidt tot een evenwichtigere en financieel stabielere samenleving.

Cleo’s doneert per verkochte verpakking 10 cent aan dit mooie project van SEKEM.