Kunnen we de reis die thee van boer tot consument maakt, op een eerlijke en duurzame manier inrichten? Ik was en ben ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Met dit idee in het achterhoofd begon ik eind 2019 aan dit mooie avontuur.

Door de jaren heen is er veel veranderd. Onderwerpen als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en een dreigend voedseltekort zijn meer aan de orde van de dag dan ooit tevoren. De aarde raakt uitgeput en het wordt alleen maar erger.

Daarnaast is er veel ongelijkheid in de wereld. Er is een grote welvaartskloof tussen landen en bevolkingsgroepen binnen landen. Ook krijgen vrouwen op veel plaatsen ter wereld niet de kans om zich te ontwikkelen of zelf hun geld te verdienen.

Ongelijkheid houdt armoede in stand en ontwikkeling tegen. Het is een wisselwerking die elkaar versterkt. Ik maak me hier in toenemende mate zorgen over.

De manier waarop onze handelsketens zijn ingericht, biedt in de meeste gevallen weinig economische, sociale en ecologische zekerheid voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Dit zijn vaak de boeren, de mensen aan het begin van de keten. Iedereen wil namelijk van de keten profiteren en er blijft maar een klein deel over voor de boer en z’n werknemers. Als een boer amper z’n eigen hoofd boven water kan houden, hoe moeten wij dan verwachten dat hij kan investeren in sociale of duurzame ontwikkeling? De ketens zijn daarnaast meestal niet transparant, zodat het onduidelijk is wat er precies gebeurt en wie welk graantje meepikt.

De meeste mensen vinden het belangrijk om elkaar rechtvaardig en eerlijk te behandelen. Ik ga dan ook uit van het goede in de mens. Het probleem is alleen dat we ons nu eenmaal niet bewust kunnen zijn van de effecten die bepaalde producten of systemen hebben op de wereld. Wanneer wij niet weten welke invloed het kopen van een product als thee heeft, kunnen we hier ook onmogelijk een bewuste keuze in maken.

Tenzij iemand ons vertelt hoe het daadwerkelijk zit. En diegene wil ik zijn.

Oneerlijkheid en ongelijkheid passen niet in mijn toekomstbeeld. Ik weet dat het idealistisch is, maar ik wil de aarde mooier achterlaten dan dat ik haar aantrof. En als niemand iets doet, dan gebeurt er helemaal niks.

Ik ben onafhankelijk en voel dat ik de juiste persoon ben om deze taak op me te nemen. Ik sta sterk in mijn schoenen maar ben tegelijk betrokken, durf mijn kwetsbaarheid te tonen en ben sterk gericht op samenwerking. Ik ben iemand die mensen weet te verbinden, ik sta voor mijn zaak en geloof in mijn idealen. Daarmee maak ik een goede kans.

Fairtrade thee van hoogwaardige kwaliteit die voortkomt uit een duurzame, rechtvaardige en inclusieve thee- en kruidenketen. Dat is waar het naartoe moet, dat is mijn missie.

Om die missie te volbrengen moet ik, voor zover dat kan, de keten transparant maken.

Op die manier kan ik het goede voorbeeld geven, bewustwording creëren en zoveel mogelijk merken en consumenten aansporen de juiste keuzes te maken. Ik wil een inspiratiebron voor de thee-industrie zijn en hoop dat er over tien jaar alleen nog maar merken zijn die bijdragen aan een duurzame, eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Maar laat ik vooropstellen dat ook ik verre van perfect ben en nog een lange weg te gaan heb. Gelijkheid is morgen niet bereikt. Het wordt een avontuur met ups en downs en ik heb absoluut hulp nodig van jou, theeliefhebber en consument. Volg mij in mijn missie, open je ogen en kies met je hart.

Veel liefs, Cleo

Kunnen we de reis die thee van boer tot consument maakt, op een eerlijke en duurzame manier inrichten? Ik was en ben ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Met dit idee in het achterhoofd begon ik eind 2019 aan dit mooie avontuur.

Door de jaren heen is er veel veranderd. Onderwerpen als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en een dreigend voedseltekort zijn meer aan de orde van de dag dan ooit tevoren. De aarde raakt uitgeput en het wordt alleen maar erger.

Daarnaast is er veel ongelijkheid in de wereld. Er is een grote welvaartskloof tussen landen en bevolkingsgroepen binnen landen. Ook krijgen vrouwen op veel plaatsen ter wereld niet de kans om zich te ontwikkelen of zelf hun geld te verdienen.

Ongelijkheid houdt armoede in stand en ontwikkeling tegen. Het is een wisselwerking die elkaar versterkt. Ik maak me hier in toenemende mate zorgen over.

De manier waarop onze handelsketens zijn ingericht, biedt in de meeste gevallen weinig economische, sociale en ecologische zekerheid voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Dit zijn vaak de boeren, de mensen aan het begin van de keten. Iedereen wil namelijk van de keten profiteren en er blijft maar een klein deel over voor de boer en z’n werknemers. Als een boer amper z’n eigen hoofd boven water kan houden, hoe moeten wij dan verwachten dat hij kan investeren in sociale of duurzame ontwikkeling? De ketens zijn daarnaast meestal niet transparant, zodat het onduidelijk is wat er precies gebeurt en wie welk graantje meepikt.

De meeste mensen vinden het belangrijk om elkaar rechtvaardig en eerlijk te behandelen. Ik ga dan ook uit van het goede in de mens. Het probleem is alleen dat we ons nu eenmaal niet bewust kunnen zijn van de effecten die bepaalde producten of systemen hebben op de wereld. Wanneer wij niet weten welke invloed het kopen van een product als thee heeft, kunnen we hier ook onmogelijk een bewuste keuze in maken.

Tenzij iemand ons vertelt hoe het daadwerkelijk zit. En diegene wil ik zijn.

Oneerlijkheid en ongelijkheid passen niet in mijn toekomstbeeld. Ik weet dat het idealistisch is, maar ik wil de aarde mooier achterlaten dan dat ik haar aantrof. En als niemand iets doet, dan gebeurt er helemaal niks.

Ik ben onafhankelijk en voel dat ik de juiste persoon ben om deze taak op me te nemen. Ik sta sterk in mijn schoenen maar ben tegelijk betrokken, durf mijn kwetsbaarheid te tonen en ben sterk gericht op samenwerking. Ik ben iemand die mensen weet te verbinden, ik sta voor mijn zaak en geloof in mijn idealen. Daarmee maak ik een goede kans.

Fairtrade thee van hoogwaardige kwaliteit die voortkomt uit een duurzame, rechtvaardige en inclusieve thee- en kruidenketen. Dat is waar het naartoe moet, dat is mijn missie.

Om die missie te volbrengen moet ik, voor zover dat kan, de keten transparant maken.

Op die manier kan ik het goede voorbeeld geven, bewustwording creëren en zoveel mogelijk merken en consumenten aansporen de juiste keuzes te maken. Ik wil een inspiratiebron voor de thee-industrie zijn en hoop dat er over tien jaar alleen nog maar merken zijn die bijdragen aan een duurzame, eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Maar laat ik vooropstellen dat ook ik verre van perfect ben en nog een lange weg te gaan heb. Gelijkheid is morgen niet bereikt. Het wordt een avontuur met ups en downs en ik heb absoluut hulp nodig van jou, theeliefhebber en consument. Volg mij in mijn missie, open je ogen en kies met je hart.

Veel liefs, Cleo