Mijn verhaal

Kunnen we de reis die kruidenthee van boer tot consument maakt, op een eerlijke en duurzame manier inrichten? Ik geloof van wel. 

Door de jaren heen is er veel veranderd. Thema’s als duurzaamheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit zijn meer aan de orde van de dag dan ooit tevoren. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, een oneerlijke waardeverdeling en genderongelijkheid zijn problemen die (nog steeds) spelen, ook in de thee- en kruidenketen. Deze ongelijkheid houdt armoede in stand en ontwikkeling tegen. Het is een wisselwerking die elkaar versterkt.

De handelsketens zijn meestal lang, niet transparant en bieden in de meeste gevallen weinig economische, sociale en ecologische zekerheid voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Dit zijn vaak de boeren, de mensen aan het begin van de keten. Als een boer amper z’n eigen hoofd boven water kan houden, hoe moeten wij dan verwachten dat hij kan investeren in sociale of duurzame ontwikkeling?

Er bestaan al uitstekende voorbeelden die laten zien dat positieve verandering mogelijk is, zoals mijn leverancier SEKEM. Zij hebben bewezen dat economische groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan.

Alleen zijn velen van ons zich vaak niet bewust van de effecten die bepaalde producten of systemen hebben op de wereld. Wanneer wij niet weten welke invloed het kopen van een product heeft, kunnen we hier ook onmogelijk een bewuste keuze in maken. Tenzij iemand ons vertelt hoe het daadwerkelijk zit. En diegene wil ik zijn.

 

Kruidenthee van hoogwaardige kwaliteit die voortkomt uit een duurzame, rechtvaardige en inclusieve thee- en kruidenketen. Dat is waar het naartoe moet, dat is mijn missie.

Om die missie te volbrengen moet ik, voor zover dat kan, de keten transparant maken. Onafhankelijk en vastberaden, kan ik het goede voorbeeld geven, bewustwording creëren en de thee-industrie inspireren om duurzame, eerlijke keuzes te maken.

Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Maar laat ik vooropstellen dat ook ik verre van perfect ben en nog een lange weg te gaan heb. Gelijkheid is morgen niet bereikt. Het wordt een avontuur met ups en downs en ik heb absoluut hulp nodig van jou, theeliefhebber en consument. Volg mij in mijn missie, open je ogen en kies met je hart.

Veel liefs,

Cleo

Können wir die Reise, die Kräutertee vom Erzeuger bis zum Konsumenten zurücklegt, auf eine ehrliche und nachhaltige Weise ausgestalten? Ich glaube ja.

Im Laufe der Jahre hat sich eine Menge geändert. Themen wie Nachhaltigkeit,
Gerechtigkeit und Inklusion sind heute wichtiger denn je. Der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt, die ungerechte Verteilung von Werten und die Ungleichheit der
Geschlechter sind (immer noch) weit verbreitete Probleme, auch in der Tee- und Gewürzkette.
Diese Ungleichheiten befeuern die Armut und hemmen die Entwicklung. Eine fatale
Wechselwirkung, die sich gegenseitig verstärkt.

Die Handelsketten sind meist lang, nicht transparent und bieten den bedürftigsten Menschen
in den meisten Fällen nur geringe wirtschaftliche, soziale und ökologische Sicherheit.
Dies betrifft häufig die Bauern und Bäuerinnen, die am Anfang der Kette stehen. Wenn sich
ein Bauer oder eine Bäuerin nur mit Mühe über Wasser halten kann, wie können wir dann
erwarten, dass er oder sie in eine soziale oder nachhaltige Entwicklung investiert?

Nur sind sich viele von uns oft nicht bewusst, welche Auswirkungen bestimmte Produkte oder
Systeme auf die Welt haben. Wenn wir nicht wissen, welchen Einfluss der Kauf eines
Produktes hat, können wir auch keine bewussten Entscheidungen treffen. Es sein denn, jemand erklärt uns die wirklichen Zusammenhänge. Und derjenige möchte ich sein.

Es gibt bereits hervorragende Beispiele, die zeigen, dass ein positiver Wandel
möglich ist, wie mein Lieferant SEKEM. Er hat bewiesen, dass wirtschaftliches
Wachstum und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Das klingt ehrgeizig und soll es auch sein. Ich möchte jedoch vorausschicken, dass
auch ich weit von Perfektion entfernt bin und noch einen langen Weg vor mir habe.
Gleicheit lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Es wird ein Abenteuer
mit allen Hochs und Tiefs, und ich benötige in jedem Falle deine Unterstützung als
Teefreund und Verbraucher. Folge mir auf meiner Mission, öffne deine Augen und
entscheide mit deinem Herzen.

Kräutertee in hochwertiger Qualität, der aus einer nachhaltigen, gerechten und
inklusiven Tee- und Kräuterkette stammt. Das ist unser 

Ziel und zugleich meine Mission.Um diese Mission zu erfüllen, muss es mir gelingen,
sofern es in meiner Macht steht, die Kette transparent zu 

machen. Unabhängig und entschlossen kann ich mit gutem Beispiel vorangehen,
Bewusstsein schaffen und die Teeindustrie dazu inspirieren, nachhaltige
und faire Entscheidungen zu treffen.

Ganz viel Liebe,
Cleo