Mijn Missie

Ik ben op weg naar een duurzame,
rechtvaardige en
inclusieve thee- en kruidenketen
met gelijke kansen voor iedereen..

This is not my cup of tea

Thee is na water de meest geconsumeerde drank ter wereld. Miljoenen mensen, met name in afgelegen plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden, zijn afhankelijk van de inkomsten uit thee- en kruidenplantages. Maar de sector kampt met dringende uitdagingen. Net als in andere voedselketens maken grote multinationals hier de dienst uit. Zij zijn gebaat bij winstmaximalisatie en profiteren van stabiele en vooral zo laag mogelijke prijzen. Hierdoor komen ecosystemen en het levensonderhoud en de arbeidsomstandigheden en van kleinschalige boeren en plantagearbeiders flink onder druk te staan. Door een gebrek aan transparantie wordt ons het zicht hierop ontnomen.

Lees meer

Thee is na water de meest geconsumeerde drank ter wereld. Miljoenen mensen, met name in afgelegen plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden, zijn afhankelijk van de inkomsten uit thee- en kruidenplantages. Maar de sector kampt met dringende uitdagingen. Net als in andere voedselketens maken grote multinationals hier de dienst uit. Zij zijn gebaat bij winstmaximalisatie en profiteren van stabiele en vooral zo laag mogelijke prijzen. Hierdoor komen ecosystemen en het levensonderhoud en de arbeidsomstandigheden en van kleinschalige boeren en plantagearbeiders flink onder druk te staan. Door een gebrek aan transparantie wordt ons het zicht hierop ontnomen.

Lees meer

De oplossing: duurzame, eerlijke en inclusieve winkelketens.

De wisselwerking tussen duurzaamheid, rechtvaardigheid en inclusie creëert een synergie-effect

Ik geloof dat een kopje thee niet alleen een moment van genot is, maar ook een krachtig hulpmiddel richting positieve verandering kan zijn. Daarom heb ik de missie om duurzame, rechtvaardige en inclusieve thee- en kruidenketens tot de nieuwe standaard te maken.

Samenwerking tussen duurzaamheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit creëert een synergie-effect, waarbij positieve veranderingen op één gebied de anderen versterken. Bijvoorbeeld, het waarborgen van eerlijke lonen en langdurige inkomenszekerheid bevordert economische rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, terwijl het stimuleren van duurzame landbouwmethoden zowel het milieu als de gemeenschap ten goede komt.

Meer synergievoordelen

Ik geloof dat een kopje thee niet alleen een moment van genot is, maar ook een krachtig hulpmiddel richting positieve verandering kan zijn. Daarom heb ik de missie om duurzame, rechtvaardige en inclusieve thee- en kruidenketens tot de nieuwe standaard te maken.

Samenwerking tussen duurzaamheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit creëert een synergie-effect, waarbij positieve veranderingen op één gebied de anderen versterken. Bijvoorbeeld, het waarborgen van eerlijke lonen en langdurige inkomenszekerheid bevordert economische rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, terwijl het stimuleren van duurzame landbouwmethoden zowel het milieu als de gemeenschap ten goede komt.

Meer synergievoordelen

Duurzaam

De thee- en kruidensector is gevoelig voor klimaatverandering. Het begint voor mij bij het voorkomen daarvan. Door duurzame landbouw en productie te bevorderen, verminderen we onze ecologische voetafdruk en versterken we het evenwicht van onze planeet.

Lees meer

De thee- en kruidensector is gevoelig voor klimaatverandering. Het begint voor mij bij het voorkomen daarvan. Door duurzame landbouw en productie te bevorderen, verminderen we onze ecologische voetafdruk en versterken we het evenwicht van onze planeet.

Lees meer

Rechtvaardig

Een rechtvaardige keten garandeert eerlijke beloning, inkomenszekerheid en veilige werkomstandigheden. Hierdoor ontstaat ruimte voor economische-, sociale- en duurzame ontwikkeling en het verbetert de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Zo kunnen individuen floreren, gemeenschappen gedijen en wordt een eerlijkere samenleving bevorderd.

Lees meer

Een rechtvaardige keten garandeert eerlijke beloning, inkomenszekerheid en veilige werkomstandigheden. Hierdoor ontstaat ruimte voor economische-, sociale- en duurzame ontwikkeling en het verbetert de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Zo kunnen individuen floreren, gemeenschappen gedijen en wordt een eerlijkere samenleving bevorderd.

Lees meer

Inclusief

Door alle betrokkenen, ongeacht geslacht, afkomst of sociaaleconomische achtergrond, te betrekken en te waarderen, creëren we een omgeving waarin niemand wordt buitengesloten en iedere stem telt. Onze toewijding aan gendergelijkheid, eerlijke kansen en eerlijke behandeling draagt bij aan een wereld waarin iedereen kan bijdragen en profiteren.

Lees meer

Door alle betrokkenen, ongeacht geslacht, afkomst of sociaaleconomische achtergrond, te betrekken en te waarderen, creëren we een omgeving waarin niemand wordt buitengesloten en iedere stem telt. Onze toewijding aan gendergelijkheid, eerlijke kansen en eerlijke behandeling draagt bij aan een wereld waarin iedereen kan bijdragen en profiteren.

Lees meer

VOLG CLEO IN HAAR WEG NAAR VERANDERING

Ik realiseer mij dat de weg naar het bereiken van mijn missie nog lang en uitdagend is. Ook mijn ketens zijn zeker nog niet perfect. Cleo’s is onderdeel van een onafhankelijke Nederlandse thee- en kruidenproducent, die al meer dan 40 jaar heel veel goed doet en nu nóg beter wil. Ik ben vastberaden om te bewijzen dat het mogelijk is om ketens op deze thema’s te verbeteren en anderen te inspireren dit ook te doen. Zodat meerdere ketens volgen en de wereld stukje bij beetje duurzamer, rechtvaardiger en inclusiever wordt. Graag neem ik je mee de keten in, op weg naar het bereiken van mijn missie. Ga je mee?